Kisah Dan Perjuangan Sunan Ampel (Raden Rahmat), “Mufti Agama Se-Tanah Jawa”

ASALPOSTING.COM – Maka pada suatu hari diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negri Cempa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Cempa, dan…

Read more »